อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาชนิดสัตว์ป่า และก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ก่อนจะมีการสนทนาเพื่อการยกฐานะกระบวนการจัดแจงพื้นที่ปกป้องอย่างมีส่วนร่วมและก็ยืนนานนั้น นายระวี ผู้ประกาศ ได้เกริ่นนำโดยเอ๋ยถึงต้นแบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองป้องกันก่อนหน้านี้ในประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้

พุทธศักราช 2504 รวมศูนย์การจัดการโดยเมือง ทรัพยากรทั้งหมดทุกอย่างในข้อจำกัดเป็นของเมือง ภายใต้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504
พุทธศักราช 2531 ยังคงการรวมศูนย์แล้วก็ประกาศพื้นที่คุ้มครองปกป้องเพิ่ม เพิ่มความไม่ถูกกัน
พุทธศักราช 2540 มีการเอ๋ยถึงกระแสสิทธิชุมชนผ่านขบวนป่าชุมชนมากขึ้น
พุทธศักราช 2547 – 25551 มีการเริ่มหารูปแบบการจัดอย่างมีส่วนร่วม แผนการจัดแจงพื้นที่คุ้มครองป้องกันอย่างมีส่วนร่วม (Joint Management of Protected Area (JoMPA) หรือแผนการจอมป่า) ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ แม้กระนั้นไม่มีการเปลี่ยนในระดับหลักการ
พุทธศักราช 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีมาตราเกี่ยวพันกับการจัดการที่ดินป่าดงที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน ขั้นต่ำ 3 มาตราเป็นมาตรา 64 ประเด็นการจัดแจงพื้นที่ทำรับประทานแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัย มาตรา 65 เรื่องพื้นที่ป่าในการเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถกำเนิดใหม่ชดเชยได้ รวมทั้ง มาตรา 18 หัวข้อการทำแผนแม่บทสำหรับในการจัดแจงพื้นที่อุทยานฯอย่างบูรณาการ เช่น การแบ่งโซนพื้นที่เพื่อการจัดการ ทัังโซน การพัฒนาองค์ประกอบเบื้องต้นที่จำเป็นต้อง ซึ่งจะมีโซนที่เกี่ยวกับชุมชนตามมายี่ห้อ 64 เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโซนที่จำเป็นต้องคิดแผนจัดแจงทั้งยังการพัฒนาอาชีพ การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตการกสิกรรมให้มีความเป็นเพื่อนกับพื้นที่อุทยานฯ โดยใส่ไว้เป็นแผนรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการด้วย เพื่อให้โอกาสให้มีการทำงานด้วยกัน

สำหรับขั้นตอนการันตี พื้นที่ตามมายี่ห้อ 64 รวมทั้ง 65 จำเป็นต้องทำโครงงาน แผนงานเสนออธิบดี และก็คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นงาม โดยมีกรอบเวลาคราวละ 20 ปี โดยพื้นที่ทำรับประทาน (มาตรา 64) ออกเป็นประกาศพระราชกฤษฎีกา มีแผนในการที่แนบ และก็พื้นที่เก็บหาของป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบแทนได้ (มาตรา 65) ออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม

ดังนี้ มีความท้าเป็นข้อบังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 เดือนพฤษภาคม 2562 และก็บังคับใช้เมื่อ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 เจาะจงให้มีการตรวจสอบพื้นที่ครองแล้วก็ทรัพยากรที่เกิดใหม่ตอบแทนได้ ด้านใน 240 วัน ซึ่งมีการเสร็จเป็นระเบียบ จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ร่างอนุข้อกำหนดของมาตรา 64 แล้วก็ 65 ยังคงอยู่ในขั้นตอนพินิจพิเคราะห์ ผ่านเวลามา 1 ปี 3 เดือน 124 ชั่วโมง พวกเรายังขยับกันออกจะช้า ปัญหาหมายถึงระยะถัดไปหลังจากการสำรวจสำเร็จ รวมทั้งอนุข้อบังคับถูกประกาศใช้จะเป็นยังไง เป็นปัญหาถัดไปที่จำต้องด้วยกันคิดและก็ติดตาม”

ยิ่งกว่านั้น นายระวี ได้พรีเซ็นท์ผลของการสำรวจการถือสิทธิ์ที่ดินของราษฎร์ในเขตป่ารักษา ข้อมูลในวันที่ 21 ก.ค. 2563 ทำโดยกรมอุทยานแห่งชาติ

“ข้อมูลพื้นฐานผลที่เกิดจากการสำรวจของการครอบครองที่ดินของราษฎร์ในเขตป่ารักษา (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาชนิดสัตว์ป่า และก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) มีพื้นที่ตรวจรายแปลงปริมาณ 4,192 หมู่บ้าน พื้นที่โดยประมาณ 4,295,501 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่รักษาทั้งปวง 226 ที่ และก็มีหมู่บ้านที่ตรวจสอบเฉพาะเส้นรอบนอกของพื้นที่ถือครอง ใช้ประโยชน์ เป็นต้นว่า พื้นที่ตรวจสอบ 40 หมู่บ้าน พื้นที่ราว 45,797ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่ารักษา 9 ที่”

ก่อนจะมีการสนทนาเพื่อการยกฐานะกระบวนการจัดแจงพื้นที่ปกป…